Nie możesz odzyskać swoich długów? Skorzystaj z pomocy agencji detektywistycznej

dług

Klientami agencji detektywistycznych są zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz przedsiębiorstwa. Klienci biznesowi często zatrudniają detektywów w sprawach dotyczących ustaleń majątkowych i windykacji należności od dłużników. Jeżeli i ty masz problem z odzyskaniem swoich długów, powinieneś skontaktować się z biurem detektywistycznym. Zastosowanie nowoczesnych technik i strategii działania sprawia, że pracownicy agencji są w stanie w szybkim czasie wytropić dłużnika i wdrożyć skuteczny proces windykacyjny.

Windykacja należności – co to takiego?

Pracownicy biura detektywistycznego na zlecenie klienta podejmują szereg działań prowadzących do skutecznej windykacji należności. Co kryje się pod tym pojęciem? W znaczeniu dosłownym jest to podejmowanie czynności mających na celu wyegzekwowanie spłaty długu przez dłużnika. Wszystkie wykonywane działania muszą mieścić się w granicach obowiązujących przepisów prawnych. Windykacją może zająć się sam wierzyciel, jego pełnomocnik, firma windykacyjna lub inny wyspecjalizowany podmiot świadczący usługi tego typu.

Windykacja miękka (pozasądowa)

W zależności od rodzaju działań podejmowanych przez wierzyciela lub na jego wniosek windykacja należności może przybierać kilka form. Podstawową formą jest windykacja miękka (wstępna) polegająca na próbie polubownego odzyskania należności, bez wchodzenia na drogę postępowania sądowego.

Głównym celem windykacji miękkiej jest nawiązanie porozumienia z dłużnikiem i wypracowanie dogodnej dla obu stron drogi do rozwiązania powstałej sytuacji. Pierwszym krokiem jest w tym przypadku wysyłanie do dłużnika stosownych powiadomień (monitów) o powstałej zaległości i konieczności spłaty zaciągniętych zobowiązań. Najczęściej robi się to poprzez wiadomości SMS, e-mail oraz listownie. Dłużnik upominany jest też telefonicznie, a także przez wysłanie wezwania do zapłaty. Jeśli nie przyniesie to pożądanego skutku, dłużnik wpisywany jest do prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej Rejestru Dłużników. Ważnym etapem windykacji wstępnej jest również przeprowadzenie wywiadu gospodarczego, polegającego na poszukiwaniu informacji na temat sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej dłużnika.

Windykacja twarda (sądowa)

Jeśli działania podejmowane w ramach windykacji miękkiej nie przyniosą żadnych skutków, a dłużnik dalej będzie skutecznie uchylał się od spłaty zaciągniętych zobowiązań, kolejnym krokiem jest wdrożenie bardziej radykalnych i surowszych dla dłużnika czynności. Windykacja twarda polega na skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego, a następnie postępowania egzekucyjnego (komorniczego). Postępowanie sądowe kończy się wyrokiem lub wydaniem nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności. Klauzula ta jest podstawą do rozpoczęcia egzekucji przez komornika. Poza spłatą zobowiązań dłużnik ma w tej sytuacji obowiązek pokrycia kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Jak biuro detektywistyczne pomaga w postępowaniu windykacyjnym?

Pracownicy biura detektywistycznego Lampart pomagają wierzycielom na każdym etapie postępowania windykacyjnego. Zajmujemy się ustaleniem majątku dłużnika oraz zbieraniem materiałów dowodowych potwierdzających faktyczny stan zgromadzonych przez niego ruchomości i nieruchomości. Przeprowadzamy działania z zakresu windykacji miękkiej. Kontaktujemy się z dłużnikiem, proponując polubowne rozwiązanie sprawy. Prowadzimy negocjacje w imieniu wierzycieli, zajmujemy się wzywaniem dłużników do zapłaty. Podejmowane przez nas działania prowadzą do skutecznej windykacji należności w jak najkrótszym możliwym czasie. Współpracujemy z wierzycielami również podczas postępowania sądowego i późniejszego postępowania komorniczego. Zapewniamy kompleksową pomoc przy bezskutecznej egzekucji komorniczej. Przejmujemy też sprawy, które były obsługiwane przez inne podmioty zajmujące się odzyskiwaniem długów.

Podobne wpisy