Na czym polega wywiad gospodarczy?

komunikacja

Mówi się, że „Wszystko ma swoją cenę. A informacja to jeden z najdroższych towarów na świecie””. I w dzisiejszych czasach rzeczywiście tak jest. Chociaż niekiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy, to informacja ma ogromną wartość i jest pewnego rodzaju towarem, który przy odpowiednim wykorzystaniu daje nam władzę. Co ważne, szeroki zasób danych jest nam potrzebny nie tylko w codziennym życiu, ale także w czasie prowadzenia małych i większych przedsiębiorstw. Jednym ze sposobów na zgromadzenie potrzebnych wiadomości jest wykorzystanie wywiadu gospodarczego. Na czym on polega? I dlaczego ma on tak duże znaczenie? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.  

Wywiad gospodarczy – co warto wiedzieć?

Wywiad gospodarczy oznacza różnego rodzaju metody i techniki, które mają na celu zgromadzenie, a następnie przeanalizowanie informacji, które mogą przyczynić się do rozwoju danego przedsiębiorstwa. Oczywiście wszystkie wykorzystywane rozwiązania muszą mieścić się w granicach obowiązującego prawa, a także zasad etyki. Należy pamiętać, że wywiad gospodarczy i szpiegostwo gospodarcze to zupełnie inne pojęcia.

Wywiad gospodarczy jest przeprowadzany przede wszystkim przez wyspecjalizowane podmioty, takie jak wywiadownie gospodarcze, zaawansowane firmy detektywistyczne lub firmy windykacyjne. Osoby lub podmioty zajmujące się tym zadaniem dobrze wiedzą, że nie polega ono jedynie na samym zgromadzeniu informacji, ale także na zweryfikowaniu ich poprawności i przekształceniu na zrozumiałe, możliwe do wykorzystania raporty.

W rozwijającym się świecie wyróżniamy kilka podstawowych typów wywiadu gospodarczego. Jest to m.in.:

  • Competitive Intelligence, czyli wywiad konkurencyjny, który oznacza wyszukiwanie i przetwarzanie danych dotyczących konkurencji, sposób jej działania oraz oferowanych produktów,
  • Business intelligence, czyli wywiad analizujący daną technologię informatyczną, która ma dostarczyć informacji niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji i dalszego rozwoju firmy, 
  • Market Intelligence, czyli wywiad rynkowy, w czasie którego badane są tendencje rynkowe i elementy marketingu mix,  
  • Commercial Intelligence, czyli wywiad handlowy, który jest podstawowym rodzajem wywiadu gospodarczego i który wiąże się z informacjami o działalności podmiotów gospodarczych.

Każdy z wymienionych rodzajów wywiadu gospodarczego obejmuje kilka podstawowych etapów. Oto one:

  • planowanie, czyli przemyślenie, która metoda gromadzenia danych będzie najlepsza oraz ustalenie, jaki jest cel prowadzonych działań,
  • zbieranie informacji, przy pomocy wszelkich dostępnych, ale legalnych środków,
  • przetwarzanie, czyli porządkowanie i sprawdzanie jakości zebranych danych, 
  • analiza, czyli stworzenie wniosków i profesjonalnych posumowań, które można poddać dogłębnej analizie jakościowej i ilościowej.   

Główne cele zbierania i analizowania danych

Skoro przeprowadzenie wywiadu gospodarczego wymaga tak skoncentrowanych wysiłków, to dlaczego w ogóle jest on przeprowadzany? Jaki jest jego główny cel? Specjaliści podkreślają, że podstawową rolą gromadzenia i analizowania informacji jest zebranie danych niezbędnych do podejmowania korzystnych i długoterminowych decyzji. W przypadku braku odpowiednich przesłanek kadra kierownicza może mieć bowiem trudności z prawidłową oceną sytuacji i ze stwierdzeniem, jaki krok jest najkorzystniejszy w określonym przedziale czasowym. 

Odpowiednie informacje sprawiają też, że jesteśmy o krok przed konkurencją, wprowadzając na rynek innowacyjne, niewykorzystane jeszcze pomysły. Dzięki profesjonalnemu wywiadowi gospodarczemu nawet niewielkie firmy mogą z czasem stać się liderami w swojej branży. Jest to możliwe, ponieważ metoda ta pomaga we wczesnym rozpoznaniu ewentualnych zagrożeń, ale także możliwości, które pomagają iść do przodu.

Podobne wpisy