Czy wariograf faktycznie pozwala wykryć kłamstwo?

wariograf

Wariograf jest urządzeniem pozwalającym rozpoznać reakcję badanej osoby na zadawane jej pytania. Narzędzie to chętnie wykorzystywane jest przez organy ścigania podczas zbierania dowodów potrzebnych do udowodnienia winy oskarżonym o popełnienie przestępstwa. Wariografy coraz chętniej stosowane są również przez skonfliktowane ze sobą podmioty niemogące dojść do porozumienia i przedstawiające odmienne punkty widzenia w danej sprawie. Czy urządzenia te faktycznie pozwalają wykryć kłamstwo? Na to pytanie odpowiadamy w dalszej części artykułu. Zachęcamy do lektury.

Jak działa wariograf?

Zasada działania wariografu, nazywanego potocznie wykrywaczem kłamstw, nie jest skomplikowana. Urządzenie to rozpoznaje emocje i inne oznaki fizjologiczne towarzyszące badanej osobie podczas zadawania jej konkretnych pytań. Przeprowadzający badanie może ocenić, w jaki sposób zachowuje się organizm badanego w czasie odpowiedzi na zadawane pytania i dzięki temu rozpoznać reakcje utożsamiane z kłamstwem. Kiedy człowiek kłamie, zazwyczaj wywoływane są u niego silne emocje, niebędące naturalną reakcją organizmu.  Wariograf nie jest więc narzędziem pozwalającym na jednoznaczną ocenę, czy badany kłamie, a jedynie dającym możliwość wyciągnięcia wniosków na temat tego, czy zachowanie osoby poddawanej badaniu mówi, że nie jest ona do końca szczera.

W jakich sytuacjach warto zdecydować się na badanie wariografem?

Badanie przy użyciu wariografu to popularna metoda wykrywania kłamstw. Urządzenia te wykorzystują nie tylko przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, ale także osoby prywatne zainteresowane sprawdzeniem wiarygodności partnera życiowego lub biznesowego. Wariografy często stosowane są przez pracodawców chcących zweryfikować uczciwość zatrudnianych u siebie pracowników. Współcześnie na badanie wariografem decyduje się coraz większa grupa narzeczonych. Rozwiązanie to pozwala na dokładne poznanie przeszłości partnera przed wstąpieniem w związek małżeński. Badaniu najczęściej poddawani są oboje narzeczeni, którzy, przynajmniej w teorii, nie powinni mieć przed sobą nic do ukrycia. Weryfikacja prawdomówności jest niezwykle istotna, zwłaszcza w przypadku podejmowania kluczowych decyzji mających wpływ na dalszą przyszłość.

Jak przygotować się do badania wariografem?

Badaniu wykrywaczem kłamstw mogą być poddawane jedynie osoby, które wyraziły na to zgodę. Warto o tym pamiętać, ponieważ bez zgody badanego żadne badanie się nie odbędzie. Jeśli stosowne zezwolenie zostało uzyskane, osoba badana musi zostać odpowiednio przygotowana do podpięcia pod urządzenie rejestrujące. Osoba ta nie może być przemęczona, dlatego przed badaniem ważny jest odpoczynek i odpowiednia ilość snu. Badany nie może być również przeziębiony i odczuwać bólu fizycznego. Istotne jest też zjedzenie wartościowego posiłku, który nie powinien być jednak zbyt obfity. W trakcie badania osoba ta nie może odczuwać ani głodu, ani dyskomfortu związanego z przejedzeniem. Spełnienie wszystkich tych wymagań jest ważne w kontekście otrzymania precyzyjnych wyników.

Czy wyniki badania wariografem są wiarygodne?

Na pytanie, czy wariograf faktycznie pozwala wykryć kłamstwo, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wiele zależy bowiem od badanego, sposobu przeprowadzenia badania, kompetencji i przygotowania osoby wykonującej badanie oraz kontekstu zadawania pytań. Badanie musi być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego certyfikat uprawniający do pracy z użyciem wariografu. Należy korzystać wyłącznie z usług certyfikowanych podmiotów, wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz dbających o najwyższy poziom wykonywanych przez siebie badań.

Samo urządzenie musi działać poprawnie i być odpowiednio skalibrowane. Ważny jest też dobór właściwej pory dnia, w której badanie ma być przeprowadzone. Najlepiej jest wykonywać je w godzinach popołudniowych, gdy organizm badanego jest najbardziej aktywny, a jego reakcje miarodajne. Istotne jest także miejsce wykonania badania. Należy robić to w wyciszonym pomieszczeniu, do którego nie dostają się rozpraszające dźwięki z zewnątrz. Jeśli wszystkie te warunki zostaną spełnione, to skuteczność badania jest naprawdę wysoka. Według różnych źródeł może sięgać nawet 98-99%.

Podobne wpisy