Kiedy warto zdecydować się na badanie wariografem?

wariograf

Wariograf to specjalne urządzenie stosowane do badania reakcji na zadawane pytania, a przy tym sprawdzania prawdomówności osób składających zeznania w czasie postępowania sądowego. Wykrywacz kłamstw, jak potocznie określa się wariograf, coraz powszechniej wykorzystywany jest również w trakcie rozwiązywania sporów. W jakich konkretnych przypadkach warto zdecydować się na badanie wariografem?

Kiedy nie można zastosować wariografu?

Zanim jednak omówimy sytuacje, w których badanie wykrywaczem kłamstw może okazać się bardzo przydatne, należy określić przypadki, w których jego zastosowanie nie będzie możliwe. Jak wynika z jasnych przepisów prawa polskiego, wariografem nie może być badana osoba, która nie wyrazi na to zgody. Niedopuszczalna jest więc sytuacja przeprowadzenia badania na osobie tego nieświadomej. W trakcie badania zabrania się zadawania pytań na temat orientacji seksualnej, a także przekonań religijnych oraz sympatii politycznych.

Najczęstsze przypadki stosowania wariografu

Poza sądowymi procesami karnymi, w których rozpatrywane są sprawy kryminalne, i gdzie badaniu może zostać poddany zarówno oskarżony, jak i poszkodowany oraz świadkowie, wariografu używa się także w prywatnych przedsiębiorstwach. Celem takiego badania jest weryfikacja prawdomówności pracowników, np. po kradzieży mienia lub danych dokonanej na terenie zakładu pracy. Wykrywacz kłamstw pozwala błyskawicznie odnaleźć nieuczciwego pracownika.

Badanie przy użyciu wariografu można przeprowadzić również przed ślubem. Jest to coraz chętniej wybierane rozwiązanie przez osoby zainteresowane poznaniem wiarygodności swojego partnera. Wykrywacz kłamstw umożliwia uzyskanie pewnych informacji na temat potencjalnej zdrady jednego z partnerów lub ukrycia innego ważnego faktu, który mógłby mieć znaczący wpływ na późniejsze życie małżonków. Badaniu wariografem poddawani są najczęściej oboje narzeczeni, o ile oczywiście wyrażą na to zgodę.

Jakie zalety ma badanie wariografem?

Wariograf pozwala poznać wszystkie, w tym utajnione informacje o badanej osobie. W sytuacji, gdy jesteśmy pewni co do intencji drugiej osoby – partnera życiowego czy biznesowego – badanie przeprowadzone przy użyciu wykrywacza kłamstw, jedynie potwierdzi nasze przypuszczenia. W przypadku, gdy mamy wątpliwości co do szczerości czy lojalności drugiego człowieka, badanie wariografem pozwoli wykryć wszelkie próby oszustwa, dzięki czemu będziemy mogli temu skutecznie przeciwdziałać. Należy przy tej okazji pamiętać, że badanie przy użyciu wariografu może przeprowadzić wyłącznie odpowiednio przygotowana do tego osoba, najczęściej biegły sądowy.

Podobne wpisy