W jakich sytuacjach duże firmy i korporacje korzystają z agencji detektywistycznej?

weryfikacja pracowników

Z usług agencji detektywistycznej korzystają nie tylko osoby prywatne, ale także duże firmy oraz korporacje. Klienci biznesowi zgłaszają się po pomoc do biura detektywistycznego w sprawach dotyczących codziennego funkcjonowania oraz rozwoju swojej działalności. W jakich konkretnie sytuacjach specjaliści zatrudnieni w firmie detektywistycznej Lampart mogą pomóc firmom i korporacjom?

Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy to poszukiwanie, przetwarzanie oraz udostępnianie informacji dotyczących sytuacji prawnej, płynności finansowej i możliwości wywiązywania się z zobowiązań przez wybrane podmioty gospodarcze. Wywiad gospodarczy przeprowadzany jest w celu weryfikacji przyszłych kontrahentów. To w pełni legalna forma prewencji pozwalająca określić, czy dany podmiot gospodarczy jest godny zaufania. Dzięki temu klient biura detektywistycznego może zminimalizować ryzyko podjęcia współpracy z nierzetelnym i nieuczciwym partnerem biznesowym właściwie do zera.

Weryfikacja pracowników

Agencja detektywistyczna Lampart pomaga również w weryfikacji przyszłych oraz sprawdzaniu obecnych pracowników firmy klienta. Współpraca z biurem detektywistycznym pozwala wyeliminować sytuację zatrudnienia nierzetelnej osoby mogącej działać na szkodę firmy. Jest to ważne szczególnie mocno w przypadku stanowisk o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego rozwoju przedsiębiorstwa prowadzonego przez klienta. Zakres usług obejmuje m.in. obserwację osób i mienia w celu weryfikacji, czy sprawdzany pracownik nie dopuszcza się nieuczciwych praktyk i nie kontaktuje z konkurencją.

Ustalenia majątkowe dla firm

Specjaliści z biura detektywistycznego Lampart zajmują się poszukiwaniem informacji na temat dłużników swoich klientów. Dzięki zdobytym przez lata obecności na rynku kontaktom oraz nowoczesnym technikom detektywistycznym w szybkim czasie mogą ustalić miejsce pobytu dłużnika w celu łatwiejszego wyegzekwowania zaciągniętych przez niego należności. Detektywi zajmują się także gromadzeniem informacji dotyczących majątku dłużnika, które mogą okazać się niezbędne podczas trwania postępowania windykacyjnego. W zakres usług wchodzi też poszukiwanie utraconego majątku klienta.

Windykacja należności

Pracownicy agencji detektywistycznej Lampart pomagają w skutecznej windykacji należności w jak najkrótszym czasie. W zakres usług wchodzi m.in. obsługa wierzytelności na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego. Działania podejmowane przez detektywów mają na celu skłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty zaciągniętych zobowiązań, bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Do ich zadań należy wysyłanie wezwań do zapłaty, a także prowadzenie negocjacji zmierzających do ustalenia dogodnego terminu i sposobu spłaty długu.

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją

Prowadzenie działalności gospodarczej powinno odbywać się na zasadach uczciwej konkurencji. W rzeczywistości jednak wiele firm nie stosuje się do tego nakazu i łamie ogólnie przyjęte zasady uczciwej rywalizacji. Przedsiębiorcy, którzy podejrzewają, że mogą być ofiarą nieuczciwych działań ze strony konkurencji, mogą zgłosić się po pomoc do biura detektywistycznego Lampart, które zajmuje się ochroną przed nieuczciwą konkurencją. Detektywi ustalą, czy taka sytuacja faktycznie ma miejsce. Jeśli prowadzone przez nich działania potwierdzą przypuszczenia klienta, materiały zebrane w toku postępowania mogą posłużyć jako dowód w sprawie sądowej przeciwko podmiotowi dopuszczającemu się nieuczciwej konkurencji.

Wymienione powyżej przypadki to tylko część bogatej oferty usług świadczonych na rzecz klientów biznesowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pomocy udzielanej firmom i korporacjom zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem detektywistycznym Lampart.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *