|||

Jakie problemy w biznesie rozwiąże agencja detektywistyczna?

informatyka śledcza

Prowadzenie biznesu związane jest z wieloma trudnościami. W niektórych branżach panuje na tyle silna konkurencja, że pewne firmy w celu uzyskania przewagi nad resztą stawki nie cofną się nawet przed nielegalnymi działaniami. Zdarza się również, że przedsiębiorca nie jest w stanie samodzielnie ocenić, czy warto zatrudnić danego pracownika lub podpisać umowę z danym kontrahentem. Agencja detektywistyczna jest w stanie rozwiązać te i wiele innych problemów trapiących współczesne firmy.

Nierzetelny pracownik

Istnieją osoby, które potrafią doskonale „sprzedać się” na rozmowie rekrutacyjnej, jednak już we właściwej pracy nie radzą sobie tak dobrze. Zdarza się także, że pracownik wyższego szczebla – rozgoryczony wręczeniem wypowiedzenia czy przekupiony – wykrada tajemnicę przedsiębiorstwa, która po trafieniu do firmy konkurencyjnej może być wykorzystana w celu zdobycia przewagi. Agencja detektywistyczna jest w stanie sprawdzić wiarygodność pracownika przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu. Weryfikacja taka obejmuje sprawdzenie informacji zawartych w CV, prześledzenie ścieżki kariery, a także sprawdzenie, czy nie jest szpiegiem wysłanym przez konkurencję.

Podejrzany partner biznesowy

Nawiązanie współpracy z nierzetelnym partnerem biznesowym może przysporzyć wiele problemów – zarówno finansowych, jak i wizerunkowych. Jednym ze sposobów na ich uniknięcie jest skorzystanie z usług wywiadu gospodarczego. W jego zakres wchodzi sprawdzenie historii biznesowej podmiotu, płynności finansowej i wiarygodności płatniczej oraz praw do ruchomości i nieruchomości. Efektem pracy wywiadowni gospodarczej jest szczegółowy raport, na podstawie którego przedsiębiorca może podjąć decyzję o podjęciu współpracy bądź jej zaniechaniu. Możliwe jest zarówno jednorazowe sprawdzenie danego podmiotu, jak i obserwacja długoterminowa.

Dłużnik nie chce zapłacić

Dłużnicy niewywiązujący się ze swoich zobowiązań finansowych są prawdziwą plagą świata biznesu. W sytuacji gdy kilku kluczowych klientów firmy unika spłaty swoich zaległości, może to doprowadzić nawet do utraty jej płynności finansowej. W celu odzyskania należnych pieniędzy warto zgłosić się do agencji detektywistycznej takiej jak nasza, która posiada specjalną komórkę zajmującą się postępowaniem windykacyjnym. Dokładnie analizujemy każdą sprawę i oceniamy szansę na skuteczną windykację. Sprawy windykacyjne prowadzimy w taki sposób, by odzyskać należności w możliwie najkrótszym czasie. Stosujemy zarówno typowe, jak i mniej standardowe rozwiązania, które sprawdzają się w przypadku ukrywania dochodów.

Jakie jeszcze usługi biuro detektywistyczne może zaoferować klientom biznesowym? Wymienić można na przykład ustalenia majątkowe, mające na celu ustalenie miejsce pobytu dłużnika oraz skłonienie go do spłaty długu, ochronę przed nieuczciwą konkurencją, która obejmuje ustalenie, czy działa ona zgodnie z prawem, jak również działania w zakresie informatyki śledczej, umożliwiające wykrycie programów szpiegujących zainstalowanych na różnych urządzeniach oraz odzyskanie utraconych danych. Dobra agencja detektywistyczna jest w stanie pomóc przedsiębiorcy na różnych płaszczyznach.

Podobne wpisy