przekazywanie raportu
Wywiad gospodarczy

Jakie informacje obejmuje raport przygotowany na podstawie wywiadu gospodarczego?

Usługa wywiadu gospodarczego jest sposobem na zdobycie wielu interesujących informacji na temat określonego podmiotu gospodarczego: potencjalnego partnera lub konkurencji. Przyjmuje formę zarówno jednorazowego sprawdzenia wskazanego podmiotu, jak i obserwacji długoterminowej. W przeciwieństwie do szpiegostwa gospodarczego wywiad gospodarczy obejmuje wyłącznie metody zgodne z prawem i kodeksem etyki. Jakie informacje znajdują się najczęściej w raporcie stanowiącym podsumowanie działań wywiadowni gospodarczej?

Sytuacja finansowa podmiotu

Podstawowym zadaniem pracowników wywiadowni gospodarczej jest uzyskanie możliwie najpełniejszych informacji o stanie finansów badanego podmiotu. Są to więc dane na temat wysokości uzyskiwanych dochodów i wydatków, a w efekcie płynności finansowej i wypłacalności. Decydując się na wywiad gospodarczy, klient może przekonać się przede wszystkim, czy potencjalny partner biznesowy jest wiarygodny, a także czy terminowo realizuje swoje zobowiązania. Najważniejszymi źródłami informacji, z których korzysta wywiadownia, są dokumenty składane do Krajowego Rejestru Sądowego – przede wszystkim sprawozdania finansowe – biura informacji gospodarczej, Internet, prasa i publikacje branżowe, jak również klienci i dostawcy sprawdzanego podmiotu.

Powiązania osobowo-kapitałowe

Raport przygotowany na podstawie wywiadu gospodarczego obejmuje szereg informacji o powiązaniach osobowo-kapitałowych przedsiębiorstwa. Mówiąc w skrócie: kto z kim współpracuje i jak wygląda sieć firm zależnych. Sprawdzane są powiązania osobowe właścicieli, kadry zarządzającej, rady nadzorczej i wspólników. Dzięki zebranym informacjom klient wywiadowni jest w stanie dowiedzieć się, czy przedsiębiorstwo, z którym chce nawiązać współpracę, nie jest zarządzane przez podejrzane osoby oraz czy nie współdziała z podmiotami o wątpliwej reputacji. Może również wykryć konflikt interesów – zarówno realny, jak i potencjalny. Źródła danych, które wykorzystuje wywiadownia, to między innymi wspomniany KRS oraz CEIDG.

Historia przedsiębiorstwa

Wiele interesujących wniosków można wyciągnąć również na podstawie analizy informacji o historii badanego podmiotu. Wywiadownia może szczegółowo zbadać historię przekształceń przedsiębiorstwa oraz spróbować znaleźć ich przyczyny. Ciekawym uzupełnieniem wiedzy o firmie może być także analiza losów biznesowych spółek, które niegdyś były, ale w czasie sporządzania raportu nie są już jej wspólnikami. Zdarza się, że dopiero wówczas na jaw wychodzą fakty, które mogą świadczyć o nierzetelności, niewypłacalności czy innych problemach badanego podmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *