Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy

Nie wszyscy kontrahenci, z którymi chcemy podjąć współpracę, są rzetelni. Przed podpisaniem ważnej umowy warto skorzystać z usługi wywiadu gospodarczego, która pozwala sprawdzić wiarygodność danego podmiotu. Czynności wywiadowcze obejmują między innymi określenie ewentualnego zadłużenia podmiotu, zdobycie informacji na temat najważniejszych klientów oraz strategicznych partnerów, ustalenie powiązań kapitałowych, wywiad środowiskowy czy sprawdzenie historii konfliktów z prawem. Efektem przeprowadzonych działań jest szczegółowy raport umożliwiający określenie stopnia wiarygodności kontrahenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *