Jakie są cele kontrwywiadu gospodarczego i jakie zadania wchodzą w jego zakres?

szukanie w telefonie

Do zadań współczesnych detektywów nie należy wyłącznie obserwacja oraz poszukiwanie osób i mienia. Oferta agencji detektywistycznych jest zdecydowanie bardziej rozbudowana. Podejmujący współpracę z biurem detektywistycznym Lampart klienci biznesowi mogą skorzystać, chociażby z usługi kontrwywiadu gospodarczego. Jakie są najważniejsze cele tego kontrwywiadu i jakie zadania wchodzą w jego zakres?

Czym jest kontrwywiad gospodarczy?

Kontrwywiad gospodarczy to szereg działań podejmowanych przez pracowników agencji detektywistycznej na zlecenie klienta, któremu zależy na utrzymaniu przewagi konkurencyjnej nad podobnymi podmiotami działającymi na rynku. Kontrwywiad jest wiec przeciwieństwem wywiadu gospodarczego wykonywanego w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz zabezpieczenia firmy przed współpracą z nieuczciwym partnerem biznesowym. Działania wchodzące w skład kontrwywiadu to m.in.:

  • określenie sektorów/stanowisk najbardziej narażonych na wyciek poufnych informacji,
  • zabezpieczenie systemów komputerowych przed możliwością wycieku oraz inne czynności związane z informatyką śledczą,
  • wykrywanie podsłuchów, ukrytych kamer i innego rodzaju urządzeń szpiegujących w firmie,
  • wykrywanie lokalizatorów GPS w samochodach prywatnych i firmowych należących do pracowników,
  • obserwacja pracowników w celu wykluczenia lub potwierdzenia działania na szkodę firmy i kontaktu z konkurencją.

W jakim celu przeprowadzany jest kontrwywiad gospodarczy?

Podmioty, które poprzez swoją wieloletnią ciężką pracę osiągnęły przewagę konkurencyjną nad podobnymi firmami z tego samego sektora gospodarczego, muszą nieustannie bronić się przed działaniami nieuczciwej konkurencji. Sposobem na efektywną obronę jest wdrożenie szeregu działań wchodzących w skład kompleksowego kontrwywiadu gospodarczego. Głównym celem jego przeprowadzenia jest zabezpieczenie przewagi konkurencyjnej przez ochronę niejawnych informacji stanowiących tajemnicę firmy oraz informacji ukrytych, które nie są w żaden sposób chronione prawnie. Najważniejszym zadaniem detektywów podejmujących się wykonania kontrwywiadu jest skuteczne zapobieganie szpiegostwu gospodarczemu w firmie klienta. Detektywi przeciwdziałają zagrożeniom, które mogą się z tym wiązać lub minimalizują straty klienta, jeżeli doszło do wycieku poufnych danych.

Ochrona przedsiębiorstw przed działaniami podejmowanymi przez nieuczciwych konkurentów to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed współczesnymi korporacjami. Chronić i kontrolować trzeba przede wszystkim informacje oraz poufne dane. Uświadamianie pracowników i wdrożenie w firmie odpowiedniej kultury bezpieczeństwa może zminimalizować ryzyko wystąpienia potencjalnych zagrożeń utraty danych. Jeśli jakieś zagrożenie da się przewidzieć, to droga do jego usunięcia jest znacznie prostsza. Odpowiednio wczesna reakcja oraz skutecznie przeprowadzony kontrwywiad gospodarczy może uchronić firmę przed znacznymi stratami finansowymi i wizerunkowymi, a także wzmocnić jej pozycję na rynku podmiotów świadczących podobne usługi.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *