analiza biznesowa
Wywiad gospodarczy

Czym jest wywiad gospodarczy i jakie są jego rodzaje?

Do zadań współczesnych detektywów należy badanie wiarygodności podmiotów działających na rynku gospodarczym. Wywiad gospodarczy opiera się na poszukiwaniu, przetwarzaniu oraz udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, płynności finansowej i możliwości wywiązywania się z zobowiązań handlowych przez wybrane podmioty gospodarcze. Termin ten często jest mylnie kojarzony ze „szpiegostwem gospodarczym”.

W jakim celu przeprowadza się wywiad gospodarczy?

Głównym zadaniem przeprowadzania wywiadu gospodarczego jest weryfikacja przyszłych kontrahentów, a przez to minimalizacja ryzyka podjęcia współpracy z nierzetelnym oraz nieuczciwym partnerem biznesowym. Ten rodzaj wywiadu, jako forma prewencji, pozwala określić czy firma jest godna zaufania. Jego wykonanie może stać się realnym wsparciem dla danego podmiotu gospodarczego i prowadzić do wzrostu konkurencyjności, a także zbudowania silnej pozycji na rynku przedsiębiorstw działających w podobnej branży. Należy wiedzieć, że jest to w pełni legalna forma weryfikacji. Podmiot zlecający przeprowadzenie wywiadu gospodarczego nie jest narażany na żadne konsekwencje prawne z tego powodu.

Rodzaje wywiadu gospodarczego

Istnieją dwa główne rodzaje wywiadu gospodarczego wyróżniane ze względu na metodę pozyskiwania informacji: wywiad biały oraz wywiad czarny. Do cech charakterystycznych pierwszego z wymienionych należy przeszukiwanie danych oraz gromadzenie informacji z ogólnodostępnych źródeł, do których zaliczane są m.in.: Internet, prasa, jawne rejestry, dokumentacja przedsiębiorstw czy udostępniane publicznie dokumenty sądowe.

Wywiad czarny to przeciwieństwo jawnego wywiadu białego. Charakteryzuje się uzyskiwaniem informacji pochodzących ze źródeł chronionych. Głównym celem przeprowadzania tego rodzaju wywiadu jest zdobycie wiadomości prawnie chronionych. Metody pozyskiwania danych często balansują na granicy prawa, a nierzadko są z nim sprzeczne. Należą do nich m.in.:

  • zakładanie podsłuchów,
  • współpraca z hakerami,
  • kradzież tożsamości,
  • wywieranie nacisku poprzez prowokacje.

Wywiad czarny określany jest jako nieetyczny oraz szkodzący dobremu imieniu firmy. Zwykle również utożsamiany jest ze szpiegostwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *