Były małżonek unika płacenia alimentów? Skorzystaj z usług agencji detektywistycznej

kobieta z dzieckiem

Rozpad związku to zawsze bardzo ciężki czas dla obu stron. Zazwyczaj zarówno kobieta, jak i mężczyzna po części są odpowiedzialni za zakończenie relacji. Zdarzają się jednak sytuacje, że sąd wydaje wyrok z orzeczeniem o winie jednego z małżonków. W takim przypadku bardzo często zostaje on zobligowany do płacenia alimentów na rzecz poszkodowanej strony. Jeśli jest to osoba uczciwa, to regularnie przelewa na wskazane konto określoną sumę. Co zrobić, gdy były małżonek jednak nie chce spełniać obowiązku alimentacyjnego?

Dlaczego osoby zobowiązane unikają płacenia alimentów?

Unikanie płacenia alimentów jest bardzo powszechnym zjawiskiem. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, jednak najważniejszym z nich jest często niewystarczający stan majątkowy osoby, przeciw której został zarządzony obowiązek alimentacyjny. O ile taką sytuację można jeszcze zrozumieć, to świadome unikanie płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka lub własnego dziecka jest już całkowicie karygodne. Takie osoby często ukrywają swój właściwy dochód przed wymiarem sprawiedliwości. Zdarzają się sytuacje, że były małżonek przepisuje swój majątek na osoby trzecie, pomniejszając w ten sposób swoje możliwości zarobkowe. Realizacja obowiązku alimentacyjnego jest przez to znacznie utrudniona. Wciąż jednak nie niemożliwa.

W jaki sposób uzyskać zaległe alimenty?

Obecnie alimenty przyznawane są nie tylko na rzecz dziecka, ale i byłego współmałżonka. Ich wysokość określana jest w wyroku sprawy rozwodowej przedstawianym przez sąd. Orzeczenie opatrzone jest klauzulą wykonalności, z której wynika, że były małżonek ma obowiązek regularnego płacenia określonej kwoty na rzecz wskazanego wierzyciela. Jeżeli osoba ta unika wykonywania tego obowiązku, należy podjąć odpowiednie kroki zmierzające do odzyskania utraconych dóbr. Pierwszym z nich jest nieoficjalna rozmowa z dłużnikiem i polubowna próba rozwiązania zaistniałego problemu. Jeśli nie przyniesie to spodziewanego rezultatu, niezbędne może okazać się wejście na drogę oficjalną.

W tym przypadku w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania komorniczego przeciwko dłużnikowi. Postępowanie prowadzone przez komornika w wielu sytuacjach prowadzi do skutecznej egzekucji należności. Egzekucja zostaje wszczęta w momencie doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o jej wszczęciu. Komornik podejmuje czynności z urzędu. Warto jednak dostarczyć mu niezbędnych informacji na temat dłużnika. Im więcej istotnych wiadomości o byłym współmałżonku zostanie mu przekazanych, tym szybciej będzie on w stanie wyegzekwować zaległe płatności. Wierzyciel otrzymuje od komornika zaległe świadczenia niezwłocznie po ich wyegzekwowaniu.

Innym popularnym sposobem odzyskania alimentów jest skorzystanie z funduszu alimentacyjnego. Jest on jednak dostępny wyłącznie dla dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Wyjątkiem są dzieci, które po uzyskaniu pełnoletności kontynuują naukę w szkole wyższej. Alimenty z funduszu można wtedy pobierać do ukończenia 25. roku życia. Dożywotnia egzekucja jest możliwa w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Istotnym jest fakt, iż z funduszu można skorzystać wyłącznie w sytuacji wcześniejszej bezskutecznej egzekucji alimentów od byłego współmałżonka. Wysokość świadczenia przyznawana z funduszu alimentacyjnego nie może przekraczać 500 zł.

Jaką rolę odgrywają w tym przypadku detektywi?

Osoby zainteresowane wyegzekwowaniem zaległych świadczeń od byłego partnera mogą działać w pojedynkę, jednak jest to okropnie czasochłonne, a w wielu przypadkach również bezskuteczne. W takiej sytuacji doskonałym rozwiązaniem jest skierowanie się do agencji detektywistycznej Lampart świadczącej usługi z zakresu ustaleń majątkowych dla osób prywatnych. Detektywi zajmują się zbieraniem dowodów przeciwko nieuczciwemu małżonkowi i sprawdzają faktyczny stan jego majątku. Kompleksowa pomoc obejmuje także pozyskiwanie informacji na temat posiadanych przez niego nieruchomości i ruchomości oraz innych źródeł uzyskiwanych dochodów. Detektywi działają w pełnym porozumieniu z klientem. Ich praca jest skuteczna, a przy tym w pełni dyskretna. Zebrane w toku śledztwa materiały dowodowe mogą być wykorzystane w postępowaniu sądowym przeciwko sprawdzanej osobie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *