W jaki sposób agencja detektywistyczna może ustalić faktyczny stan majątku windykowanego podmiotu?

ustalenia majątkowe

Ukrywanie majątku przez dłużnika w znacznym stopniu utrudnia postępowanie windykacyjne. Dłużnicy stosują zarówno dobrze znane, jak i niezwykle kreatywne sposoby mające uchronić ich przed spłatą należności. Nie oznacza to jednak, że są nieuchwytni. Agencja detektywistyczna jest w stanie przeprowadzić szeroko zakrojone działania mające na celu ustalenie faktycznego stanu majątku windykowanego podmiotu.

Jakie czynności wchodzą w zakres ustaleń majątkowych?

Ustalenia majątkowe obejmują szereg czynności mających na celu możliwie najdokładniejsze określenie majątku podmiotu. Na początku agencja ustala, czy dane osobowe podmiotu, takie jak numer PESEL, data i miejsce urodzenia czy adres zameldowania, są prawdziwe. Kolejnym krokiem jest pozyskanie informacji na temat charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, pełnionych funkcji i zajmowanych stanowisk w spółkach kapitałowych oraz posiadanych udziałów w spółkach. Pracownicy biura detektywistycznego ustalają również, jakie ruchomości i nieruchomości posiada dłużnik, a także jakie zbył lub darował innej osobie, na przykład małżonkowi, celem uniknięcia spłaty długu. W trakcie ustaleń majątkowych agencja detektywistyczna korzysta z danych pochodzących z różnych źródeł, takich jak sądowe księgi wieczyste, rejestry dłużników czy ewidencja gruntów i budynków. Wszystkie zebrane informacje ujmowane są w formie szczegółowego raportu, który klient może wykorzystać podczas negocjacji z dłużnikiem.

Dlaczego warto skorzystać z usług profesjonalistów?

Samodzielnie zbieranie informacji o aktywach finansowych i niefinansowych firmy lub osoby prywatnej, która celowo ukrywa swój majątek przed wierzycielem, jest procesem bardzo złożonym i czasochłonnym, a nieskoordynowane działania są narażone na przedwczesne wykrycie. Agencja detektywistyczna zatrudnia pracowników dysponujących bogatą wiedzą i doświadczeniem w pozyskiwaniu informacji o majątku podmiotu z zachowaniem niezbędnej dyskrecji, co zwiększa szansą na skuteczną windykację należności. Warto dodać, że tylko licencjonowana agencja detektywistyczna może przetwarzać dane osobowe bez zgody osób ich dotyczących. Dzięki temu raport sporządzony przez taką agencję może stanowić materiał dowodowy w sądzie.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *