Kiedy warto zdecydować się na usługę wywiadu gospodarczego?

usługi wywiadu gospodarczego

Korzystanie z usług wywiadu gospodarczego jest we współczesnych czasach normą wśród dużych przedsiębiorstw. Firma konsultingowa Fuld + Company podaje, że wszystkie z tysiąca największych przedsiębiorstw korzystają z zewnętrznych usług wywiadowczych lub mają własne komórki wywiadowcze. Dlaczego wywiad gospodarczy stał się tak istotny w sferze biznesowej?

Uniknięcie nierzetelnego kontrahenta

Nie wszystkie firmy grają czysto. Związanie się z nierzetelnym kontrahentem może skutkować stratami finansowymi oraz wizerunkowymi. Wywiad gospodarczy jest formą prewencji. Pozwala ocenić, czy podmiot, z którym przedsiębiorca chce nawiązać współpracę, jest uczciwy i wypłacalny. W zakres wywiadu wchodzi między innymi sprawdzenie historii biznesowej potencjalnego kontrahenta, jego płynności finansowej i terminowości w regulowaniu zobowiązań handlowych czy praw własności do ruchomości i nieruchomości. Należy przy tym zaznaczyć, że wywiad gospodarczy nie jest szpiegostwem gospodarczym. W zakres wywiadu wchodzą wyłącznie działania zgodne z prawem, które nie narażają przedsiębiorcy na żadne konsekwencje prawne.

Wyszukiwanie szans

Wywiad gospodarczy może posłużyć przedsiębiorcy również w inny sposób. Rozwój Big Data, czyli ogromnych, różnorodnych, zmiennych zbiorów danych, stwarza dla firm wiele szans, ale stanowi również problem – poruszanie się w tak dużych bazach danych nie jest bowiem łatwe. Choć wiele z tych zbiorów jest ogólnodostępnych, więc w teorii może spojrzeć do nich każdy, do ich właściwej analizy potrzebna jest fachowa wiedza i doświadczenie ekspertów z wielu dziedzin. Usługa wywiadu gospodarczego przeprowadzona przez specjalistów z różnych dyscyplin umożliwia wyłuskanie z natłoku informacji tych najważniejszych, które po zweryfikowaniu, przetworzeniu, a ostatecznie wykorzystaniu mogą pomóc przedsiębiorcy w określeniu właściwej strategii biznesowej, a tym samym zyskaniu przewagi nad konkurencją.

Jeszcze w połowie lat 90. Larry Kahaner, amerykański dziennikarz, pisarz, ghostwriter oraz licencjonowany prywatny detektyw stwierdził, że nadszedł kres wieku informacji, a rozpoczął się wiek wywiadu gospodarczego. Im dalej idziemy w XXI wiek, tym jego słowa wydają się coraz trafniejsze.

Podobne wpisy