Największa Agencja Detektywistyczna - Lampart Group S.A.

Sprawdzanie wiarygodności pracowników

Dobranie odpowiedniego personelu zasadniczo wpływa na funkcjonowanie firmy. Mimo trwającego udoskonalania i unowocześniania sposobów pomocnych w procesach rekrutacji, wciąż wielokrotnie dochodzi do zatrudnienia niewłaściwych osób. Często okazuje się, że pracownik, który na rozmowie kwalifikacyjnej wywarł bardzo dobre wrażenie, po przyjściu do pracy nie potrafi realizować należycie powierzonych mu zadań. Zatrudniając pracownika na kluczowe stanowiska, trzeba mieć także na uwadze fakt, że będą mu udostępnione poufne dokumenty firmowe. Dlatego przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu konkretnej osoby, warto jest sprawdzić jej wiarygodność i prawdomówność.

Także obecni pracownicy mogą dopuszczać się nieuczciwych działań, które mogą mieć poważne konsekwencje dla firmy. Sprawdzamy czy pracownicy w godzinach pracy zajmują się z czynnościami służbowymi, weryfikujemy ich relacje z konkurencją oraz lojalność wobec pracodawcy. Przeprowadzamy także badanie czy zatrudniona osoba ma odpowiednie kompetencje w obsłudze klientów, poprzez zastosowanie usługi „Sekretny Klient”.

Sprawdzamy uczciwość kandydatów do pracy oraz pracowników już zatrudnionych. Dotrzemy do informacji, czy dane podane w CV lub liście motywacyjnym są prawdziwe, prześledzimy ścieżkę kariery pracownika, jego niekaralność oraz czy pracownik ten nie działa dla konkurencji.

Aby poznać szczegóły oferty, skontaktuj się z nami.