Sprawdzanie wiarygodności osób

Sprawdzanie wiarygodności osób: czy masz powody do obaw?

Zauważasz dziwne lub niepokojące zachowanie swojego partnera, członka rodziny, współpracownika, dziecka bądź innych osób, które znajdują się w Twoim otoczeniu? Podejrzewasz kogoś bliskiego o niejasne intencje? Sprawdzimy czy Twoje podejrzenia i obawy są uzasadnione.

Usługa wywiadu środowiskowego

W ramach tej usługi możemy przeprowadzić dyskretny wywiad środowiskowy, udowodnić bądź zaprzeczyć istnieniu zdrady czy też chęci dokonania oszustwa matrymonialnego, sprawdzić przeszłość osoby oraz jej podatność do łamania prawa.

Ochrona przed zagrożeniami

Zdobyta przez nas wiedza pomoże ochronić Twoje dzieci i bliskich przed zewnętrznymi zagrożeniami, takimi jak m.in.: uzależnienia, molestowanie seksualne, pedofilia, porwania lub nieodpowiednie towarzystwo.

Bezpieczeństwo rodzinne

Bezpieczeństwo fizyczne, materialne i emocjonalne Twoje i Twojej rodziny to ogromna wartość, którą należy chronić. W dzisiejszych czasach lepiej stosować działania prewencyjne, niż szukać pomocy w opieszale i nieudolnie działających organach państwowych.

Dowody przed sądem

Materiały zebrane w toku sprawy przez naszych detektywów mogą być wykorzystane w sądzie jako dowód. Tworzone przez nas sprawozdania powstają w konsultacji z prawnikami w taki sposób, aby jak najlepiej spełniać kryteria dowodowe i maksymalizować szansę przyjęcia dowodów przez sąd.

Uwaga na prawo i licencjonowanych detektywów

Pamiętaj! Tylko licencjonowani detektywi mogą przetwarzać dane osobowe osób bez ich zgody. W każdym innym przypadku dowód nie zostanie dopuszczony przez sąd.