Agencja detektywistyczna sposobem na nieuczciwego pracownika

spotkanie z pracownikiem

Współcześnie agencje detektywistyczne współpracują z rozmaitymi klientami. Nie zawsze są to osoby prywatne. Detektywi mnóstwo zleceń otrzymują również od przedsiębiorców, w tym właścicieli firm o różnych wielkościach. Zatrudnienie biura detektywistycznego to w wielu przypadkach najlepszy sposób na ochronę przed nieuczciwymi pracownikami. Jak agencja detektywistyczna pomaga pracodawcom? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części artykułu.

Weryfikacja uczciwości pracowników przed zatrudnieniem

Profesjonalne biura detektywistyczne, takie jak Lampart, zajmują się weryfikacją uczciwości potencjalnych pracowników już na etapie wstępnej rekrutacji. Często bowiem zdarzają się sytuacje, w których osoba zainteresowana podjęciem pracy na konkretnym stanowisku w firmie robi bardzo dobre pierwsze wrażenie, a po zatrudnieniu nie potrafi wykonywać swoich podstawowych obowiązków. Zadaniem detektywów jest ocena, czy wskazana osoba rzeczywiście posiada kompetencje odpowiadające temu, co przedstawia w swoim życiorysie zawodowym. Sprawdzanie wiarygodności pracowników polega w tym przypadku na dokładnej analizie informacji zawartych w CV osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a następnie przekazaniu zebranych w toku śledztwa dowodów, które pozwalają potwierdzić lub wykluczyć jej uczciwość.

Kontrola pracowników znajdujących się na zwolnieniach lekarskich

Agencje detektywistyczne zajmują się weryfikacją nie tylko przyszłych, ale i obecnych pracowników. Detektywi kontrolują, czy osoba zatrudniona w firmie jest lojalna wobec szefa, nie wynosi poufnych informacji oraz nie współpracuje z konkurencją. Obecnie duża liczba przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie biura detektywistycznego również w celu sprawdzenia, w jaki sposób pracownik spędza czas na zwolnieniu lekarskim. Coraz częściej zdarzają się przypadki świadomych działań pracowników, którzy naruszają zasady popularnego L4. Osoby te w trakcie przebywania na zwolnieniu wykonują inne prace zarobkowe, potajemnie rozwijają własną działalność gospodarczą lub organizują wyjazdy na urlopy wypoczynkowe. Pracodawcy wynajmują detektywów, by Ci wykryli te działania i dostarczyli niezbitych dowodów potwierdzających nieuczciwość pracowników.

Sprawdzanie kompetencji pracowników – usługa „sekretny klient”

Zatrudnienie firmy detektywistycznej to także jeden z najlepszych sposobów na sprawdzenie, czy pracownicy poprawnie wykonują swoje obowiązki w godzinach pracy. Usługa „sekretny klient” polega na weryfikacji kompetencji oraz rzeczywistych umiejętności pracowników w sytuacjach wymagających podjęcia szybkich, konkretnych decyzji. Poprzez realny kontakt z pracownikiem detektywi są w stanie ocenić nie tylko jego kompetencje i uczciwość, ale też odporność na stres, obraną strategię podczas rozmowy z klientem oraz stopień zaangażowania w wykonywanie powierzonych mu zadań.  Usługa „sekretny klient” polecana jest przede wszystkim przedsiębiorcom z sektora sprzedaży, ponieważ jest to sektor, w którym od pracowników w największym stopniu wymagane są umiejętności sprawnej komunikacji z klientem twarzą w twarz.

Podobne wpisy