wywiad gospodarczy
Wywiad gospodarczy

Do jakich zadań pracodawca może wynająć agencję detektywistyczną?

Z usług agencji detektywistycznych korzystają nie tylko osoby prywatne, które chcą pozyskać dowody zdrady małżonka, ale także klienci biznesowi. W jaki sposób pracownicy biura detektywistycznego mogą pomóc pracodawcy?

Kontrola obecnych pracowników oraz kandydatów do pracy

Pracodawca musi mieć pewność, że zatrudnieni przez nieco pracownicy rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków. Jest to szczególnie ważne w przypadku wysokich stanowisk, gdyż powierzenie dostępu do poufnych informacji nieodpowiedniej osobie może być katastrofalne w skutkach. Agencje detektywistyczne oferują usługę sprawdzania wiarygodności pracowników, co pozwala pracodawcy dowiedzieć się, czy dana osoba jest godna zaufania. Specjaliści z agencji skontrolują, czy pracownik zajmuje się w godzinach pracy wyłącznie czynnościami służbowymi, jak również czy nie działa na rzecz konkurencji. Mogą też zweryfikować, czy wykorzystuje zwolnienie lekarskie we właściwy sposób. Biuro detektywistyczne może prześwietlić nie tylko obecnych pracowników, ale również kandydatów do pracy, weryfikując informacje zawarte w CV oraz uzyskując opinie od poprzednich pracodawców.

Gdy konkurencja gra nieuczciwie

Niektóre firmy nie cofną się przed niczym, aby zyskać przewagę nad konkurencją. Mogą być to działania, w których przypadku trudno jednoznacznie stwierdzić, czy naruszają przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, takie jak naśladownictwo produktów, posługiwanie się nazwą czy logiem używanym przez inną firmę, albo wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług. W takiej sytuacji warto skorzystać z usług agencji detektywistycznej, która oceni, czy konkurencja działa w sprzeczności z prawem oraz dobrymi obyczajami, oraz czy nie zagraża interesowi klienta. Agencja zidentyfikuje firmy lub osoby, które są odpowiedzialne za podejrzane działania, a następnie pozyska niezbędne informacje i dowody. Na ich podstawie sporządzi szczegółowy raport, które będzie mógł zostać przedstawiony w trakcie rozprawy sądowej.

Czy kontrahent na pewno jest godny zaufania?

Prowadząc firmę, trzeba uważać nie tylko na konkurencję, ale również na kontrahentów biznesowych. Jeśli partner w interesach okaże się nierzetelny, może narazić przedsiębiorstwo na straty finansowe lub wizerunkowe. Aby uchronić się przed nawiązaniem współpracy z niepożądanym kontrahentem, można zdecydować się na wywiad gospodarczy. Jego celem jest uzyskanie, przetworzenie oraz udostępnienie informacji na temat sytuacji prawnej, kadrowej i ekonomicznej danego przedsiębiorstwa. Wywiad gospodarczy obejmuje między innymi sprawdzenie płynności finansowej oraz praw własności do ruchomości i nieruchomości, ustalenie danych kluczowych kontrahentów i powiązań kapitałowych, a także określenie ewentualnego zadłużenia. Wywiad może przyjąć postać zarówno jednorazowego sprawdzenia wskazanego podmiotu gospodarczego, jak i długofalowej obserwacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *